Rekryteringsföretag - Massor med information om Rekryteringsföretag


Rekryteringskonsult

rekryteringsföretag jobba flera rekryteringskonsulter som har till uppgift att rekrytera bästa möjliga personal till sina kunder. Oftast är de tjänster som rekryteringsföretagen inblandade i tillsvidareanställningar vilket gör rekryteringskonsulten till en mycket betydelsefull individ för kundens framtida utvecklingsmöjlighet.

Det förekommer även att rekryteringskonsulten söker personal för projektanställningar, säsongsarbete eller styrelseuppdrag samt chefspositioner. Några kategorier som är svåra att få tag i också är speditörer och de som kör entreprenadmaskiner samt lastbilsförare.

Att jobba som rekryteringskonsult

Att jobba som rekryteringskonsult, oavsett om det är på ett stort eller litet rekryteringsföretag, är mycket stimulerande med möjlighet till personlig kontakt med många spännande individer.

Rollen som rekryteringskonsult kan variera från att rekrytera individer med varierande arbetsuppgifter inom många olika branscher så som IT, finans och tillverkningsindustri till att nischa sig till en bransch eller enbart en typ av position som t.ex. företagsledare.Viktigt för en rekryteringskonsult

Det viktigaste en rekryteringskonsult kan göra är att bygga upp långsiktiga relationer, både mot företagen som han/hon arbetar för men även mot de individer som intervjuas oavsett om de rekryteras vid tillfället eller inte.

För att bygga upp dessa långsiktiga relationer är det i det tabu för en rekryteringskonsult att headhunta en individ från ett företag där rekryteringsföretaget varit verksamt.

Utvärdera sitt eget arbete som rekryteringskonsult

Ett bra sätt för att se ifall rekryteringarna som rekryteringskonsulten genomfört har lyckats är att gör uppföljningar både med företaget som varit en kund men även med den individ som man rekryterat. Det är vanligt att göra uppföljningen efter någon månad och efter ett halvår.